Skip to content

Wythnos Gwaith Ieuenctid – 23 i 30 Mehefin

Dolenni perthnasol

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i gael barn pobl ynghylch cynigion newydd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid.
Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn ddigwyddiad blynyddol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid ddathlu llwyddiannau ac effaith gwaith ieuenctid. Bydd Noson Wobrwyo Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd ar 23 Mehefin yn lansio yr wythnos.

Nod Wythnos Gwaith Ieuenctid yw:

  • hybu dealltwriaeth ehangach a chefnogaeth i waith ieuenctid
  • cael sylw yn y cyfryngau
  • hyrwyddo delwedd gadarnhaol o bobl ifanc
  • hyrwyddo manteision gwaith ieuenctid
  • dathlu cyfraniad gwaith ieuenctid gyda phobl ifanc.

Bydd llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n cael eu cynnal ledled y wlad. Bydd gwybodaeth am y digwyddiadau yn cael ei hychwanegu yma felly edrychwch ar y tudalennau’n rheolaidd.

Bydd llawer o straeon a lluniau yn cael eu rhannu dros Twitter/Trydar a llynedd casglwyd rhain er mwyn creu Storify (dolen allanol).

Cynhelir digwyddiad cenedlaethol i arddangos gwaith ieuenctid yng Nghymru ar 27 Mehefin yn y Senedd, Bae Caerdydd. Bydd y digwyddiad yn gyfle gwych ar gyfer y rheini sydd yn gweithio'n agos gyda phobl ifanc i arddangos ehangder gwaith ieuenctid ac enghreifftiau o'r amrywiaeth eang o brosiectau rhagorol sy'n cael eu darparu ledled Cymru. Bydd Aelodau'r Senedd, gwneuthurwyr penderfyniadau cenedlaethol a rhanbarthol yn cael gwahoddiad i'r digwyddiad.

I gael y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau eraill sy’n digwydd yn eich ardal, cliciwch ar eich awdurdod lleol isod:

I gael gwybod am ragor o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn eich ardal chi ewch i wefan yr Urdd (dolen allanol) a wefan Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru (CWVYS) (dolen allanol).