Skip to content

Barod am Waith

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bydd Barod am Waith yn rhoi sgiliau a chymwysterau newydd i ti. Bydd hefyd yn dy helpu di i ddod yn fwy hyderus ac yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i ti.

Os wyt ti'n 18 oed neu'n hŷn neu os wyt ti'n ddi-waith ac yn cael budd-daliadau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yna mae Barod am Waith yn gyfle gwych i ti ddod o hyd i waith neu fynd ymlaen i ddysgu pellach.

Ni fydd yn cael unrhyw effaith ar dy fudd-daliadau di ac, os byddi di'n gymwys, gallet ti gael arian i dy helpu di i dalu am deithio ac am ofal plant.

Drwy asesu dy anghenion di, mae'n bosibl teilwra Barod am Waith yn arbennig i ti. Mae dwy lefel i'r rhaglen - Dysgu ar gyfer Gwaith a Llwybrau i Gyflogaeth.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol.