Skip to content

Cronfa Ddysgu Undebau Cymru: cylch ceisiadau 2016-2018

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nod y gronfa yw annog a chynorthwyo dysgu yn y gweithle ac mae hefyd yn cydnabod rôl bwysig yr Undebau Llafur a Dysgu sy'n cael ei arwain gan yr Undebau.

Mae'r cylch ceisiadau'n agor ar 16 Tachwedd 2015 ac yn cau ar 8 Ionawr 2016.

Mae unrhyw Undeb Llafur ardystiedig ag aelodau yng Nghymru yn gymwys i wneud cais, p'un a ydyn nhw'n gysylltiedig â Chyngres yr Undebau Llafur (TUC) ai peidio. Caiff pob cais a ddaw i law ei asesu gan banel asesu yn ôl y meini prawf a nodir yn  y Prosbectws.

Mae prosbectws 2016-18 Cronfa Ddysgu Undebau Cymru yn cadw at yr un themâu ag yng nghylch ceisiadau 2012. Mae'n canolbwyntio ar rôl Undebau Llafur o ran datblygu cyflogadwyedd a sgiliau hanfodol y gweithlu, gyda phwyslais arbennig ar gael gwared ar rwystrau sy'n llesteirio dysgwyr annhraddodiadol, mewn partneriaeth â chyflogwyr ac eraill.

Bydd gofyn i brosiectau newydd ystyried anghenion cyflogwyr a gweithwyr yn eu hardaloedd o ran sgiliau a chyflogadwyedd. Bydd angen iddyn nhw greu cysylltiadau gwaith agos gyda'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i ganiatáu, a chynorthwyo, dysgu sy'n ymateb i brinderau sgiliau presennol ac i'r anghenion am sgiliau yn y dyfodol.

Lawrlwytho Dogfen

MS Word (MFS)
Ffurflen Gais (Maint ffeil: 120KB)