Skip to content

Hyfforddeiaethau

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhaglen ddysgu newydd yw Hyfforddeiaeth ar gyfer pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru.

Bydd y rhaglen yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc i gael swydd neu i symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch, drwy brentisiaeth neu addysg bellach.

Mae'r Hyfforddeiaethau ar gael ar dair lefel benodol. Bydd hyn yn sicrhau bod dysgwyr unigol yn cael eu cefnogi a'u hannog i gyflawni.

Nid oes amserlen benodol ynghlwm wrth yr Hyfforddeiaethau, maent yn hytrach wedi'u seilio ar anghenion pob dysgwr unigol. Bydd yr hyfforddeiaethau hefyd yn cefnogi pob dysgwr unigol drwy gynnig lwfans.  

Mae staff Gyrfa Cymru yn chwarae rhan amlwg o ran cyfeirio pobl ifanc at Hyfforddeiaethau. I gael rhagor o wybodaeth ewch i Gyrfa Cymru a chwiliwch gronfa ddata Cyrsiau yng Nghymru i weld y cyfleoedd yn eich ardal chi.  Fel arall gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Dysgu a Gyrfaoedd drwy ffonio 0800 100 900

Adnoddau

Baneri [.ZIP 1.5MB]

Posteri [.ZIP 4MB]