Skip to content

Raglen Datblygu'r Gweithlu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae sefydliadau/busnesau llwyddiannus yn gorfod cael gweithlu medrus er mwyn gwireddu’r breuddwydion sydd ganddynt o ran eu twf a’u helw. Mae hyn yn gallu golygu rhoi sgiliau newydd i’r gweithwyr, neu uwchraddio eu sgiliau, er mwyn iddynt gydweddu â’r set o sgiliau sydd ganddynt.