Skip to content

Arwain a Rheoli

Mae tair rhaglen ar gael i’ch helpu i wella’ch sgiliau arwain a rheoli.

Mae Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli (ELMS) yn rhaglen all eich helpu chi i wella sgiliau eich rheolwyr a’ch gweithlu yng Nghymru.

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

  • Cymorth gan Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Sgiliau Arwain a Rheoli – Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru. Mae’r ganolfan hon yn cynnig gwybodaeth a gwasanaethau cyfeirio a bydd yn eich helpu i ddadansoddi a deall eich anghenion hyfforddi o ran arwain a rheoli
  • Rhaglen Datblygu’r Gweithlu (cyllid yn ôl disgresiwn): Mae’r rhaglen hon yn caniatáu i sefydliadau sy’n cyflogi mwy na 10 weithio gydag un o’n Cynghorwyr Datblygu Gweithlu yn rhad ac am ddim er mwyn asesu’r sgiliau arwain a rheoli sydd eu hangen arnynt. Fe gaiff cyllid ei roi yn ôl maint y sefydliad a’r sgiliau sydd eu hangen. Gall sefydliadau sy’n cyflogi llai na 10 wneud cais yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru am gyllid tuag at ddatblygu sgiliau arwain a rheoli achrededig. Yn y ddau achos, caiff 50% o’r gost ei gyllido
  • Cronfa Arwain Sectorau: Mae cyllid wedi’i ddyrannu i 6 o’r Cynghorau Sgiliau Sector i’w helpu i ddatblygu a darparu hyfforddiant arwain a rheoli sy’n benodol i’w sectorau nhw ledled Cymru.

I gael gwybod mwy am y cymorth a’r cyllid sydd ar gael ichi:

Mae rhagor o wybodaeth ar gael hefyd ar wefan Arweinyddiaeth a Rheolaeth Cymru (Dolen allanol).

Caiff y rhaglen Gwella Sgiliau Arwain a Rheoli ei rhan-gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Welsh European Funding Office logo