Skip to content

Twf Swyddi Cymru

Dolenni perthnasol

Caiff y gronfa ei defnyddio i gefnogi nifer o brosiectau sydd â'r nod o godi lefelau sgiliau a'r rhagolygon o ran cael swydd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Rhaglen Twf Swyddi Cymru yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddi-waith gael swydd am gyfnod o chwe mis, a hynny am yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu fwy am o leiaf 25 awr yr wythnos.

Y bwriad yw bod pob cyfle a ddaw trwy Twf Swyddi Cymru yn cael ei gynnal gan y cyflogwr wedi i’r cyfnod o 6 mis ddod i ben. Rhaid i’r swyddi sy’n cael eu creu fod yn ychwanegol at y swyddi sydd eisoes yn bodoli yn hytrach na’u disodli. Mae’r rhan helaeth o’r swyddi sy’n cael eu creu gan Twf Swyddi Cymru yn cael eu creu yn y sector preifat. Er hynny, mae’r rhaglen hefyd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer:

Gallwch gael hyd i’r cyfleoedd diweddaraf am swyddi drwy Gyrfa Cymru (dolen allanol) neu drwy ddilyn @TwfSwyddiCymru (dolen allanol) ar Twitter.