Skip to content

Twf Swyddi Cymru

Dolenni perthnasol

Caiff y gronfa ei defnyddio i gefnogi nifer o brosiectau sydd â'r nod o godi lefelau sgiliau a'r rhagolygon o ran cael swydd.

Mae Twf Swyddi Cymru yn cael ei rangyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a wnaeth y rhaglen bresennol cau i ymgeiswyr newydd ar 31 Mawrth 2015.

Ar hyn o bryd, rydym rhwng rhaglen bresennol Twf Swyddi Cymru a’r rhaglen a fydd yn ei holynu ac rydym yn bwriadu lansio’r rhaglen newydd ym mis Mai 2015.

Ni fydd hyn yn effeithio ar unigolion sydd eisoes wedi’u derbyn ar y cynllun neu sydd wedi dechrau ar eu cyfleoedd gwaith.

Os oes angen cymorth neu gyngor gyrfaoedd arnoch, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rhaglen newydd, siaradwch â’ch swyddfa Gyrfa Cymru leol ar 0800 028 4844.

Os ydych yn gyflogwr ac eisiau mwy o wybodaeth, neu os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rhaglen newydd, ffoniwch 03000 6 03000.