Skip to content

Y diweddaraf ynghylch y Cynllun Fetio a Gwahardd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Swyddfa Gartref yn cyhoeddi’r taflenni hyn er mwyn dweud wrthych am y newidiadau y bydd y Llywodraeth yn eu gwneud i gofnodion troseddol a threfniadau gwahardd o fis Medi 2012 ymlaen.

Mae’r taflenni yn egluro hefyd effaith y newidiadau ar sefydliadau sy’n penodi pobl i weithio gyda grwpiau bregus gan gynnwys plant.

Mae’r Llywodraeth yn torri yn ôl ar y systemau cofnodion troseddol a gwahardd i lefelau mwy cymesur gan sicrhau eu bod yn parhau i ddiogelu’r rhai y mae angen eu diogelu. Mae’r newidiadau i’r systemau yn cael eu cynnwys yn Neddf Diogelu Rhyddid 2012. Nid yw’r newidiadau yn y Ddeddf wedi dod i rym eto – ond bydd rhai ohonynt yn dod i rym ar 10 Medi 2012. Hyd hynny, dylech ddal i weithredu fel o’r blaen.

Mae’r daflen isod yn dweud mwy wrthych am y newidiadau fydd yn digwydd ar 10 Medi.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Swyddfa Gartref.