Skip to content

Cymorth i ymarferwyr a llywodraethwyr

Dolenni perthnasol

Mae tua 23,000 o lywodraethwyr ysgolion yng Nghymru, un o’r grwpiau gwirfoddol mwyaf.

Mae dysgu o ansawdd uchel mewn ysgolion yn gofyn am athrawon a staff cymorth o ansawdd uchel.

Nod ein polisïau a’n canllawiau yw cefnogi’r addysgwyr hyn a llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru.

Drwy weithio mewn partneriaeth ag addysgwyr, ein nod yw llunio polisïau a datblygu canllawiau i’w cefnogi yn eu gwaith, er mwyn sicrhau addysg o ansawdd uchel yn ysgolion Cymru.