Skip to content

Casglu data cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Casglu data yn electronig ynghylch asesiadau athrawon yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3.

Mae ysgolion yn anfon y data atom drwy eu hawdurdod lleol.  Ceir rhagor o wybodaeth am drefniadau asesu statudol ar Dysgu Cymru (dolen allanol).

Dyddiadau allweddol

  • 9 Mai 2017 - Dyddiad ar y gofrestr
  • 9 Mehefin 2017 - Dyddiad olaf cyflwyno ffeiliau Casglu Data Cenedlaethol
  • 30 Mehefin 2017 - Dyddiad olaf ar gyfer ffeiliau diwygiedig Casglu Data Cenedlaethol ar ôl dilysu
  • Awst 2017 - Adroddiadau cymharol ysgolion fel rhan o Gasglu Data Cenedlaethol gyda chamau meincnodi ar gael.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau e-bostiwch NDC@Wales.gsi.gov.uk