Skip to content

Casglu data Profion Cenedlaethol Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Casglu canlyniadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar gyfer disgyblion blynyddoedd 2-9 y cwricwlwm cenedlaethol.

Dylai ysgolion anfon y data hyn atom drwy eu Hawdurdod Lleol.

Darllenwch Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Llawlyfr gweinyddu profion 2016 (dolen allanol) ar wefan Dysgu Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y gofynion statudol.

Dyddiadau allweddol:

  • 26 Ebrill i 10 Mai 2017 - Cyfnod profion ysgolion uwchradd
  • 3 i 10 Mai 2017 - Cyfnod profion ysgolion cynradd
  • 9 Mai 2017 - Dyddiad cofnodi
  • 7 Mehefin 2017 - Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffeiliau profion cenedlaethol Cymru
  • Awst 2017 - Adroddiadau cymharol ysgolion gyda dull meincnodi ar gael.

Manylion cyswllt

E-bost: NDC@Wales.gsi.gov.uk  

Ffôn: 0300 062 5014