Skip to content

Sut y mae lleoedd gwag yn effeithio ar yr adnoddau sydd ar gael i'w gwario ar wella deilliannau ar gyfer disgyblion?

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae hwn yn ymateb i'r adroddiad gan Estyn ar y costau ac effeithiau sy'n gysylltiedig â chadw lleoedd gwag.