Skip to content

Codi safonau ysgolion

Logo "Codi Safonau Ysgolion"

Mae’r Gweinidog dros Addysg a Sgiliau wedi amlinellu ei gynllun 20 pwynt i godi safonau a pherfformiad mewn ysgolion.

Mae codi safonau a pherfformiad yn hollbwysig os ydym am sicrhau dyfodol addysgol ein pobl ifanc. Mae ysgolion safonol yn hollbwysig i ddarparu addysg dda ar gyfer dysgwyr yng Nghymru.

Rydym wedi ymrwymo i system addysg gynhwysfawr yng Nghymru, a nod ein polisïau yw mynd ati’n barhaus i wella ansawdd ein hysgolion.

Trwy ein polisïau rydym yn ceisio mynd ati i wella’n barhaus ar ein hysgolion mewn ffordd gynaliadwy.