Skip to content

Adolygiad o Addysg Heblaw yn yr Ysgol a Chynllun Gweithredu: 2011

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Yn y ddogfen hon ceir darlun o'r gwaith a wnaed i adolygu ffynonellau gwybodaeth presennol ac i ddatblygu dull gweithredu a fydd yn sicrhau addysg heblaw yn yr ysgol ddigonol o safon uchel.
Yr egwyddor sydd wrth wraidd cynnal yr adolygiad hwn yw’r angen i sicrhau cyfleoedd cyfartal a hawl plant a phobl ifanc i gael addysg o safon uchel, lle bynnag y darperir yr addysg honno.