Skip to content

Cynnwys a chynorthwyo disgyblion

Proses barhaus yw addysg gymhwysol sy’n ymwneud â sicrhau pob disgybl yn cael yr un cyfle drwy ystyried â’r amrywiaeth sydd i’w gweld mewn ysgolion.

Mae hyn yn ymwneud â’r dulliau cyffredinol sydd eu hangen i gynnwys pob disgybl yn ogystal â rhoi’r sylw unigol sydd ei angen ar ddisgyblion sydd angen cynmorth ychwanegol.

Dylai pob plentyn ac oedolyn ifanc fod â hawl i addysg briodol sy’n rhoi cyfle iddo gyflawni ei botensial personol. Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i hybu addysg gynhwysol ochr yn ochr ag ysgolion, awdurdodau lleol, a sefydliadau eraill.

Mae’r tudalennau wê yma yn tynnu canllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol ynghyd gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn gynnwys faterion sy’n ymwneud ag addysg gynhwysol ac yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf.

Fel rhan o adolygiad Llywodraeth Cymru o anghenion addysgol arbennig, comisiynwyd Swyddfa Archwilio Cymru i archwilio'r modd y caiff ysgolion arbennig eu hariannu ac i nodi arferion da.

Mae modd gweld adroddiad 'Y Defnydd o Adnoddau mewn Ysgolion Arbennig' Swyddfa Archwilio Cymru ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru.