Skip to content

Grant Gwisg Ysgol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r Grant Gwisg Ysgol yn helpu disgyblion cymwys i gael gwisg ysgol.
Mae'r cynllun hwn yn benodol ar gyfer disgyblion sy'n dechrau ym mlwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ac sy'n gymwys i gael cinio am ddim. Mae hefyd ar gyfer disgyblion 11 oed, ar ddechrau'r flwyddyn ysgol, sy'n mynd i ysgol arbennig, lleoliad adnoddau anghenion arbennig neu uned cyfeirio disgyblion ac sy'n gymwys i gael cinio am ddim.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Grant Gwisg Ysgol (Maint ffeil: 51KB)