Skip to content

Barod i ddysgu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rhan o'n hymgyrch yw helpu rhieni a gofalwyr paratoi eu plant ar gyfer eu diwrnod cyntaf yn yr ysgol. Mae ein pecyn gwybodaeth ‘Barod i ddysgu' yn cefnogi'r nod hwn trwy ystod o adnoddau hwyliog.

Mae’r adnoddau  yn cynnwys syniadau am bethau ymarferol y gallwch eu gwneud gartref i helpu’ch plentyn i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol a setlo yn yr ysgol.

Animeiddiad fideo i helpu rhieni i baratoi ar gyfer diwrnod cyntaf eu plentyn yn yr ysgol.