Skip to content

Adnoddau mathemateg i rieni

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym wedi siarad â rhieni/gofalwyr a gwrando arnynt, ac un thema sy'n codi dro ar ôl tro yw eu bod yn pryderu am eu sgiliau mathemateg a'u gallu i gefnogi eu plant gartref.

Rydym wedi cynhyrchu detholiad o adnoddau mathemateg ar gyfer plant 7 i 16 oed i annog rhieni/gofalwyr i ymgysylltu â'u plant a'u helpu gyda'u gwaith cartref mathemateg.

I gael mwy o fideos cliciwch yma (dolen allanol).

 

Lawrlwytho Dogfen