Skip to content

Codi safonau llythrennedd a rhifedd

Rydym am i bob athro ddod yn athro llythrennedd a rhifedd.

Mae’r Rhaglen Llythrennedd Genedlaethol (dolen allanol) a’r Rhaglen Rhifedd Genedlaethol (dolen allanol) yn amlinellu’r camau y byddwn yn eu cymryd i godi safonau llythrennedd a rhifedd.

Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (dolen allanol) yn pennu’r sgiliau rydym yn disgwyl i ddysgwyr o 5 i 15 oed eu datblygu mewn llythrennedd a rhifedd. O dan y Fframwaith, mae disgwyl i ysgolion sicrhau bod sgiliau llythrennedd a rhifedd yn cael eu hymwreiddio yn y cwricwlwm drwyddo draw.

Mae cefnogaeth ar gyfer gweithredu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol mewn ysgolion yn cael ei darparu drwy’r Rhaglen Gymorth Genedlaethol Rhaglen Gymorth Genedlaethol (dolen allanol).

Bydd cynnydd y dysgwyr yn cael ei asesu drwy’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol (dolen allanol).