Skip to content

Canllaw i’r Gyfraith i Lywodraethwyr Ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Canllaw i’r gyfraith yw’r cyhoeddiad hwn i’ch cynorthwyo i fod yn llywodraethwr effeithiol.

Dylai pob llywodraethwr ysgol wybod a deall ei swyddogaethau a’i gyfrifoldebau cyfreithiol a sut y mae’r rhain yn cyd-fynd â chyfrifoldebau’r pennaeth, yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru. Dylai hefyd wybod beth yw ei gyfrifoldebau mewn perthynas â phartïon eraill megis sefydliadau ac awdurdodau esgobaethol, lle y bo hynny’n briodol.

Er bod hwn yn ganllaw cynhwysfawr, mae angen i chi ychwanegu at eich  gwybodaeth drwy ddigwyddiadau hyfforddiant i lywodraethwyr a drefnir gan eich Awdurdod Lleol neu Lywodraethwyr Cymru. Mae canllawiau a chyhoeddiadau eraill ar gael gan eich awdurdod lleol a Llywodraethwyr Cymru. Mae Atodiad 2 o’r Canllaw yn cynnwys yr holl fanylion cyswllt ar gyfer y sefydliadau hyn.

Nodwch os gwelwch yn dda, er bod hwn yn ganllaw manwl, nid yw’n cymryd lle’r gyfraith a fydd yn cael blaenoriaeth bob tro.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
1: Cyflwyniad (Maint ffeil: 220KB)
PDF Document (MFS)
6: Darparu Gwybodaeth (Maint ffeil: 220KB)
PDF Document (MFS)
8: Rheoli’r Gyllideb (Maint ffeil: 130KB)
PDF Document (MFS)
10: Staffio (Maint ffeil: 220KB)
PDF Document (MFS)
11: Y Cwricwlwm (Maint ffeil: 220KB)
PDF Document (MFS)
14: Derbyniadau (Maint ffeil: 130KB)
PDF Document (MFS)
15: Ymddygiad a Phresenoldeb (Maint ffeil: 160KB)
PDF Document (MFS)
23: Arolygu (Maint ffeil: 120KB)
PDF Document (MFS)
25: Iechyd, Diogelwch a Lles (Maint ffeil: 200KB)
PDF Document (MFS)
27: Ysgolion Bro (Maint ffeil: 110KB)
PDF Document (MFS)
Atodiad 3: Geirfa (Maint ffeil: 130KB)
PDF Document (MFS)
Atodiad 4: Mynegai (Maint ffeil: 170KB)