Skip to content

Dyddiadau tymor a gwyliau ysgol

Dolenni perthnasol

Mae'r Grant Gwisg Ysgol yn helpu disgyblion cymwys i gael gwisg ysgol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Nid yw Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi defnyddio ei bwerau cysoni ar gyfer 2017 i 2018.

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â dyddiadau tymhorau neu wyliau ysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18 cysylltwch â’ch awdurdod lleol.

Gwelwch y datganiad ysgrifenedig

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â dyddiadau tymhorau neu wyliau ysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19 cysylltwch â’ch awdurdod lleol.

Gwelwch y datganiad ysgrifenedig

Os oes gennych ymholiad yn ymwneud â dyddiadau tymhorau neu wyliau ysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 cysylltwch â’ch awdurdod lleol.