Skip to content

Bwyd a diodydd mewn ysgolion

Gwybodaeth am y mentrau a’r polisïau sy’n ymwneud â gwella’r bwyd a’r diodydd a gynigir mewn ysgolion, a’r cymorth sydd ar gael i deuluoedd di-waith drwy’r system prydau ysgol am ddim.

Trwy  wella ansawdd y bwyd a’r diodydd a gynigir mewn ysgolion, rydym yn gobeithio gweld lleihad yn lefelau gordewdra ymhlith plant, a chynnydd yn eu cyrhaeddiad yn yr ystafell ddosbarth.

Mae amrywiaeth o wybodaeth allweddol, dulliau gweithredu, ac ymchwil sy’n ymwneud ag ysgolion iach (dolen allanol) a bwyd a ffitrwydd (dolen allanol) ar gael ar wefan Dysgu Cymru.