Skip to content

Cwricwlwm newydd i ysgolion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer lleoliadau ac ysgolion yng Nghymru. Bydd y cwricwlwm ar gael erbyn mis Ebrill 2019 at ddibenion cael adborth. Bydd fersiwn derfynol ar gael ym mis Ionawr 2020 a chaiff ei ddefnyddio ledled Cymru erbyn 2022.

 

  • Beth sy’n newid?

  • Pam fod y Cwricwlwm yn newid?

  • Sut mae hyn yn digwydd?

  • Pryd fydd hyn yn digwydd?

  • Cymhwysedd digidol

Blog cwricwlwm i Gymru

Cymerwch ran yn y sgwrs a chewch wybod am y diweddariadau i’r cwricwlwm newydd trwy ein blog Cwricwlwm i Gymru.

Cysylltu â ni

CurriculumDesignandDevelopmentUnit@wales.gsi.gov.uk