Skip to content

Y cwricwlwm ysgol

Dolenni perthnasol

Mae cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei ddatblygu ar y cyd â gweithwyr addysg proffesiynol ledled Cymru. Y nod yw y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn Medi 2018.

Y rhaglen astudio ar gyfer plant a phobl ifanc 3-19 oed

Mae’n cynnwys 7 maes:

  • y Cyfnod Sylfaen
  • datblygu sgiliau
  • y cwricwlwm cenedlaethol
  • addysg bersonol a chymdeithasol
  • addysg ryw
  • gyrfaoedd a byd gwaith
  • addysg grefyddol.

Mae’r cwricwlwm ysgol yn canolbwyntio ar y dysgwr, mae’n pwysleisio datblygu sgiliau ac mae’n sicrhau ei fod yn briodol i anghenion penodol Cymru.  

Mae cyfres o ddogfennau canllaw wedi’u datblygu i helpu athrawon i gyflwyno’r cwricwlwm ysgol. Mae’r dogfennau hyn, ynghyd â gwybodaeth allweddol, dulliau gweithredu ac ymchwil gysylltiedig i’w gweld ar Dysgu Cymru (dolen allanol).