Skip to content

Cwricwlwm ac asesu

Dolenni perthnasol

Rydym am i bob athro ddod yn athro llythrennedd a rhifedd.
merch sy'n ysgrifennu

Ein gweledigaeth yw darparu cwricwlwm a fframwaith asesu cydlynol ac integredig ar gyfer ysgolion, sy’n codi safonau cyrhaeddiad ac yn ehangu cyfleoedd addysgol.

Mae gwybodaeth allweddol am y cwricwlwm (dolen allanol) a’r trefniadau asesu (dolen allanol), dulliau gweithredu ac ymchwil berthnasol i’w gweld ar Dysgu Cymru.

Adolygiad

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi ymrwymo i ddatblygu ‘Cwricwlwm Cymru’. I ddechrau, ymgynghorwyd ar gynigion i gryfhau a chefnogi’r gwaith o addysgu sgiliau llythrennedd a rhifedd a sgiliau ehangach mewn ffordd sy’n ategu ac yn atgyfnerthu’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol. Rydym hefyd wedi ymgynghori ar gynigion i adolygu’r Meysydd Dysgu yn y Cyfnod Sylfaen a’r rhaglenni astudio yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4.

Mae adolygiad annibynnol hefyd ar y gweill, a gynhelir gan yr Athro Graham Donaldson.