Skip to content

Cwricwlwm ac asesu

Dolenni perthnasol

Mae cwricwlwm newydd i Gymru yn cael ei ddatblygu ar y cyd â gweithwyr addysg proffesiynol ledled Cymru. Y nod yw y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn Medi 2018.
merch sy'n ysgrifennu

Ein gweledigaeth yw darparu cwricwlwm a fframwaith asesu cydlynol ac integredig ar gyfer ysgolion, sy’n codi safonau cyrhaeddiad ac yn ehangu cyfleoedd addysgol.

Mae gwybodaeth allweddol am y cwricwlwm (dolen allanol) a’r trefniadau asesu (dolen allanol), dulliau gweithredu ac ymchwil berthnasol i’w gweld ar Dysgu Cymru.