Skip to content

Cwricwlwm ac asesu

Dolenni perthnasol

Caiff cwricwlwm newydd i Gymru ei ddatblygu ar y cyd a gweithwyr proffesiynol ym myd addysg ar draws Cymru. Y nod yw sicrhau y bydd ar gael i leoliadau ac ysgolion erbyn mis Medi 2018.
merch sy'n ysgrifennu

Ein gweledigaeth yw darparu cwricwlwm a fframwaith asesu cydlynol ac integredig ar gyfer ysgolion, sy’n codi safonau cyrhaeddiad ac yn ehangu cyfleoedd addysgol.

Mae gwybodaeth allweddol am y cwricwlwm (dolen allanol) a’r trefniadau asesu (dolen allanol), dulliau gweithredu ac ymchwil berthnasol i’w gweld ar Dysgu Cymru.