Skip to content

Anghenion dysgu ychwanegol / Anghenion addysgol arbennig

Gwybodaeth i gefnogi dysgwyr rhwng 0-25 oed ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), anghenion addysgol arbennig (AAA) ac anawsterau a/neu anableddau dysgu (AAD).

Mae Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn bwriadu cyflwyno'r term ‘anghenion dysgu ychwanegol’ yn lle'r termau ‘anghenion addysgol arbennig’ ac ‘anawsterau a/neu anableddau dysgu’.