Skip to content

Gwneud cais am Bapurau Arholiad Cyfrwng Cymraeg ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (heblaw oddi wrth CBAC)

Mae Cyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) yn cynnig ystod eang o gymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gweithdrefnau yn eu lle ers tro sy’n weithredol ar gyfer gwneud cais am bapurau cyfrwng Cymraeg gan CBAC. Mae rhai cyrff dyfarnu eraill yn cynnig cymwysterau penodol drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal.

Gellir gwneud cais am bapurau cyfrwng Cymraeg mewn rhai pynciau TGAU, TAG, TAG Cymhwysol a DUE ar gyfer nifer o gymwysterau a gynigir gan:

  •  AQA
  • CCEA
  • Edexcel ac OCR.

Mae’r Cyd-bwyllgor Cymwysterau (JCQ) a CBAC yn cydlynu coladu’r ceisiadau hyn oddi wrth ganolfannau Cymreig. Gallwch ddod o hyd i’r ffurflen gais ar wefan CBAC.