Skip to content

Cymwysterau Cyfrwng Cymraeg

Mae’r Is Adran Cymwysterau a Dysgu, trwy Iaith Pawb a’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, wedi cael y cyfrifoldeb o ymestyn ystod a nifer y cymwysterau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r ddarpariaeth cymwysterau cyfrwng Cymraeg wedi tyfu’n sylweddol.

Gweithiwn gyda chyrff dyfarnu a chyrff sectorol i geisio cwrdd ag unrhyw alw am gymwysterau cyfrwng Cymraeg ychwanegol. Er mwyn cwrdd â gofynion dysgwyr yn y ffordd fwyaf effeithiol, mae angen i ni gael gwybodaeth gan ddysgwyr, darparwyd a chyflogwyr i gael syniad clir am y galw cyfredol ac ar gyfer y dyfodol.

Cysylltwch â’r Is-Adran Cymwysterau a Dysgu gydag unrhyw ymholiadau: Info.quals@wales.gsi.gov.uk