Skip to content

Mathau o Gymwysterau

Dolenni perthnasol

Mae’r daflen hon yn ganllaw cyflym ar gyfer cyflogwyr, dysgwyr ac eraill sydd â diddordeb yn hyn o beth.

Mae sawl math gwahanol o gymwysterau addysg a sawl lefel wahanol yng Nghymru. Mae'r rhan hon yn disgrifio'r rhain yn fanwl, gan gynnwys Bagloriaeth Cymru, Cymwysterau Galwedigaethol a chymwysterau sgiliau fel Sgiliau Hanfodol Cymru.

Mae'r rhan hon yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:

  •  Bagloriaeth Cymru;
  • Cymwysterau Lefel Mynediad; 
  • Cymwysterau Galwedigaethol; 
  • Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (TGAU);
  • Tystysgrif Addysg Gyffredinol (TAG) Lefel UG/Safon Uwch;
  • Cymwysterau Prif Ddysgu a Chymwysterau Prosiect; 
  • Sgiliau Hanfodol Cymru; 
  • Sgiliau Allweddol Ehangach.