Skip to content

Rheoleiddio Cymwysterau

Mae'r tudalennau hyn ar Reoleiddio Cymwysterau yn rhoi gwybodaeth am y modd yr ydym yn rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru.

Ni sy’n rheoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Er mwyn gwneud hyn rydym yn:

  • Cydnabod a monitro sefydliadau dyfarnu er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu’n deg ac yn gyson, a’u bod yn dilyn ein rheoliadau. Yn aml rydym yn gwneud hyn ar y cyd gyda’r rheoleiddwyr yn Lloegr (Ofqual) a’r Cyngor Cwricwlwm, Arholiadau ac Asesu (CCEA) yng Ngogledd Iwerddon;
  • Gweithio gyda sefydliadau dyfarnu i gynnal safonau mewn  cymwysterau ac asesiadau ac i sicrhau bod gan y cyhoedd hyder yn y system cymwysterau;
  • Datblygu fframweithiau cymwysterau;
  • Cynorthwyo â darparu cymwysterau cyfrwng Cymraeg;
  • Sicrhau mynediad i ymgeiswyr ag anghenion penodol.

Nid ydym yn gyfrifol am reoleiddio graddau prifysgol. Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd sy’n gyfrifol amdanynt hwy. Gallwch gael gwybod mwy am hyn ar wefan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd. (Saesneg yn unig)