Skip to content

Adroddiadau

Gallwch gael mynediad i adroddiadau archifol ac erthyglau, sydd wedi eu cynhyrchu gan CQFW, yma.

Y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd ar gyfer Dysgu Gydol Oes

08/07/10
Mae’r Fframwaith yn cynnig fframwaith cyfeirio Ewropeaidd cyffredin sy’n cysylltu systemau cymwysterau gwahanol wledydd. Mae hi'n weithredu fel dyfais gyfieithu i wneud cymwysterau’n fwy darllenadwy a dealladwy ar draws gwahanol wledydd a systemau Ewrop.
 
Cysylltu fframweithiau cymwysterau'r Deyrnas Unedig a'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd

Cysylltu fframweithiau cymwysterau'r Deyrnas Unedig a'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd

30/12/09
Yr adroddiad hwn yw'r unig adroddiad cynhwysfawr sy'n amlinellu sut y cyfeirir at fframweithiau cymwysterau'r Deyrnas Unedig yn Fframwaith Cymwysterau Ewrop.
 

Adroddiad Cyfeirio: Cyfeirio Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) at Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (FfCE), Pwynt Cydgysylltu Cenedlaethol Cymru, Medi 2009

19/10/09
Mae'r adroddiad hwn yn sefydlu'r drefn ar gyfer cyfeirio FfCChC at FfCE yn unol â'r Meini Prawf a'r Gweithdrefnau y cytunwyd arnynt gan Grŵp Cynghori'r FfCE.
 

Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch - cyhoeddiadau 2008

18/06/09
Ar y dudalen hon gallwch weld copi o'r cyhoeddiadau a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ym mis Awst 2008.