Skip to content

Cysylltu â ni

Defnyddiwch y manylion cyswllt isod ar gyfer unrhyw ymholiadau I'r Is-Adran Cymwysterau a Dysgu.

Am wybodaeth am y cymwysterau a'u Rheoleiddio (ac eithrio Addysg Uwch), ewch i wefan Cronfa Ddata Cymwysterau Cymeradwy Cymru neu cysylltwch â ni:

E-bost: info.quals@cymru.gsi.gov.uk
Ffôn: 0845 010 3300
Ffacs: 01443 663969

Drwy’r post:
Is-Adran Cwmwysterau a Dysgu
Tŷ’r Afon,
Heol Bedwas,
Bedwas,
CAERFFILI,
CF83 8WT.