Skip to content

Mynediad at Gymwysterau

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill sy'n rheoleiddio cymwysterau ac sy'n eu dyfarnu i wneud yn siŵr bod y cymwysterau yn rhoi'r cyfle tecaf posibl i bob dysgwr ddangos yr hyn mae'n ei wybod, yn ei ddeall ac yn medru ei wneud. Ar y tudalennau hyn cewch wybodaeth am y gwaith a wnawn i gyrraedd y nod hwn.

Weithiau gall ambell ran o'r cymwysterau achosi problemau i rai dysgwyr, er enghraifft dysgwyr ag anableddau penodol. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau sy'n dyfarnu cymwysterau i gytuno ar y trefniadau mynediad ac ar addasiadau rhesymol i helpu i oresgyn y problemau hyn.

Rhaid i ni gadw'r ddysgl yn wastad rhwng anghenion dysgwyr ag anableddau a dibynadwyedd y cymhwyster a hyder y cyhoedd ynddo. Rydym yn awyddus i weld pob dysgwyr yn cael y canlyniadau y maent yn euhaeddu, a bod gwerth ar y cymwysterau a gânt.