Skip to content

Adolygiad o Addysg Uwch yng Nghymru Cam 1: Trefniadau Cyllid Myfyrwyr

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ar 25 Mehefin, cyhoeddodd y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ei bod yn sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i Adolygu Addysg Uwch yng Nghymru. Hyd yn hyn, mae gwaith y Grŵp wedi canolbwyntio ar ran gyntaf y cylch gwaith, sef edrych ar drefniadau cyllid myfyrwyr. Ar 1af Hydref, cyflwynodd yr Athro Merfyn Jones, Cadeirydd y Grŵp, ei adroddiad terfynol ar y cam cyntaf hwn o’r Adolygiad i’r Gweinidog.

The CELLS Minister announced the establishment of the Review of Higher Education in Wales Task and Finish Group on 25 June.

The work of the Group so far has focused on the first part of its remit, looking at student finance arrangements. In its first stage the Review was asked to consider student finance arrangements in Wales: the extent to which student finance is targeted to enhance widening access opportunities and encourage take up of priority subjects; how best to tackle graduate debt in anticipation of the 2009 fee cap review in England; and how this is best achieved through national statutory student finance and locally delivered bursaries, scholarships etc.

The Chair of the Group, Professor Merfyn Jones, submitted his final report on this first stage of the Review to the Minister on 1 October. He has met a very tight timescale to give the Minister the opportunity to consider his recommendations before finalising statutory student finance policy and regulations for the academic year 2010/11.

The Group is now turning to the second part of its remit, looking at the mission, purpose, role, and funding of higher education.