Skip to content

Adolygiad o’r consortia addysg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau eisoes wedi cytuno i gynnal adolygiad o’r trefniadau gweithio rhanbarthol a pha mor barod yw’r consortia addysg i rannu gwasanaethau gwella ysgolion.
Mae’r adroddiad annibynnol hwn yn amlinellu’r adolygiad, gan dynnu sylw at y cynnydd sydd wedi ei wneud gan bob un o’r pedwar rhanbarth yn erbyn eu hymrwymiadau a’u cerrig milltir.