Skip to content

Adroddiad grŵp Cynghori'r Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau ar gyfer mis Ebril 2007 - Tachwedd 2007

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ail adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y materion allweddol a drafodwyd gan y Grŵp ac yn cynnwys, mewn atodiadiau, adroddiadau’r paneli unigol sy’n ymdrin â materion a drafodwyd yn ystod y tymor hwnnw.

 Prif ffocws yr ail adroddiad hwn yw:

  • Adolygu strwythur Grwp Cynghori’r Gweinidog a’i weithrediad
  • Adroddiadau cynnydd ar baneli arbenigol Grwp Cynghori’r Gweinidog, gan gynnwys y Cydbanel Cynghori ar Sgiliau (gweler yr atodiadau)
  • Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA); a Pherfformiad Addysgol mewn Ysgolion a Gynhelir
  • Cyflwyniad a thrafodaeth ar y prif themâu sy’n deillio o’r adroddiad interim ar yr Adolygiad Cenedlaethol o Ymddygiad a Phresenoldeb.