Skip to content

Adroddiad gan yr Gweithgor Dysgu Digidol Ar-lein

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Argymhellion i helpu i wella dysgu digidol ar-lein mewn addysg uwch ac addysg bellach.

Ym mis Chwefror 2013, sefydlodd Leighton Andrews AM, cyn Weinidog dros Addysg a Sgiliau y Gweithgor Dysgu Digidol Ar-lein.

Cafwydd y Grŵp dynnu ar arbenigedd o addysg bellach ac uwch yng Nghymru. Ei gylch gwaith oedd cynghori ar yr heriau i addysg uwch yng Nghymru o dueddiadau sy'n dod i'r golwg mewn dysgu ar-lein.