Skip to content

Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg: Adroddiad blynyddol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am y cynnydd mae’r Strategaeth wedi ei wneud i gyrraedd ei thargedau.

Mae'r Rhaglen Weithredu sy'n cyd-fynd â'r Strategaeth yn rhoi manylion y gwaith a ddisgwylir gennym ni a'n phartneriaid a rhanddeiliaid ym mhob cyfnod o addysg a hyfforddiant. Er mwyn monitro’r cynnydd a wneir gyda gweithredu'r Strategaeth, mae targedau penodol pum mlynedd a thargedau dangosol deng mlynedd wedi’u gosod yn seiliedig ar allbynnau. Mae cynnydd yn erbyn y targedau yn cael ei gyhoeddi yn yr adroddiad blynyddol.

Lawrlwytho Dogfen