Skip to content

Trawsnewid – Y Siwrnai

Dolenni perthnasol

Mae’r strategaeth yn disgrifio uchelgais ‘Cymru’n Un’ am Gymru addysgedig a medrus sydd â chyflogaeth lawn.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae Y Siwrnai yn adrodd yn ôl ar y cynnydd a wnaed o ran newid trawsnewidiol ôl-16 flwyddyn yn ddiweddarach. Mae’n rhoi sylw i rai enghreifftiau o’r gwaith sy’n digwydd ar draws y wlad; ac yn edrych ymlaen at gyfnod nesaf. Mwy uchelgeisiol y rhaglen lle bydd yn rhan o trawsffurfio y ddarpariaeth addysg a hyfforddi yng Nghymru.

Cyhoeddwyd ein polisi i drawsnewid y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru ddechrau hydref 2008.  

Roedd hyn yn dangos ein bwriad i sicrhau cynlluniau amlinellol i wella cyfleoedd dysgu ar gyfer pob dysgwr ôl-16 o fewn y cyfnod byrraf posibl.  

Mae'r ddogfen hon yn rhoi manylion ‘y siwrnai’/’the journey’ y mae rhanddeiliaid wedi bod yn ei defnyddio i weithredu cyfnod ôl-16 y Polisi Trawsnewid.  

Mae hefyd yn amlygu'r bwriad i ehangu’r Polisi Trawsnewid i gynnwys pob cam o addysg a hyfforddiant.

Lawrlwytho Dogfen