Skip to content

Grant Effeithiolrwydd Ysgolion 2012-13

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dogfen gyfarwyddyd ar gyfer ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru yw hon am y Grant Effeithiolrwydd Ysgolion.
Mae'n cynnwys y blaenoriaethau o ran gwariant ar gyfer 2012-2013, y dyraniadau grant, a'r trefniadau ar gyfer hawlio'r grant.