Skip to content

Creu cymunedau dysgu diogel: canllawiau i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae hon yn ddogfen ganllaw ac arferion da i helpu i ddatblygu cydlyniant cymunedol. Ei nod yw atal eithafiaeth dreisgar mewn sefydliadau addysg bellach ac ymysg darparwyr hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru.

Mae colegau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant galwedigaethol Cymru yn cynnig cyfleoedd dysgu eang i bobl ifanc a dysgwyr aeddfed.

Mae’r ddogfen ganllaw hon yn cynnwys cyngor i sicrhau bod y sefydliadau hyn yn gymunedau diogel a chadarn sy’n galluogi eu gwahanol aelodau i gael y budd mwyaf posibl o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.