Skip to content

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru – safonau newydd arfaethedig

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Hoffem gael eich barn am safonau proffesiynol newydd sydd yn yr arfaeth a fydd yn disodli'r Safonau a gafodd eu cyhoeddi gan LLUK (cyn-gyngor sgiliau sector) yn 2007 ar ran Llywodraeth Cymru.

Ni fydd y safonau drafft anstatudol hyn yn berthnasol i'r rhai hynny sy'n astudio ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)  – Addysg Bellach. Fodd bynnag, bydd y safonau hyn yn sail i waith datblygu’r cynigion drafft ar gyfer y TAR yn benodol. 

Gallwch weld y safonau arfaethedig yn y ddogfen sy'n dwyn y teitl, 'Arolwg ymgysylltu – safonau addysgu proffesiynol drafft ar gyfer y sectorau addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru '. 

Cynhelir arolwg i geisio'ch barn o 24 Mai 2017 hyd at 20 Gorffennaf 2017

Mae copi caled o’r ffurflen ymateb ar gael trwy gais gan Safonau.FEWBL.Standards@wales.gsi.gov.uk