Skip to content

Safonau proffesiynol ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae ein hymateb i'r arolwg ar gael erbyn hyn.

Yn gynharach eleni, gofynnwyd am eich sylwadau ar safonau proffesiynol newydd ar gyfer athrawon addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru. Casglwyd adborth drwy gyfres o weithdai ar draws Cymru ac arolwg rhwng 24 Mai a 20 Mehefin 2017.

Mae'r safonau terfynol bellach ar gael ar wefan Dysgu Cymru. Ni fydd y safonau anstatudol hyn yn berthnasol i'r rheini sy'n astudio ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) – Addysg Bellach. Fodd bynnag, bydd y safonau hyn yn sail i ddatblygu cynigion drafft ar gyfer y TAR yn benodol.