Skip to content

Rheoli perfformiad i benaethiaid, athrawon ac athrawon digyswllt

Daeth Rheoliadau Gwerthuso Athrawon (Cymru) 2011 i rym ar 1 Ionawr 2012.

Mae’r trefniadau rheoli perfformiad diwygiedig wedi eu llunio i gryfhau system rheoli perfformiad penaethiaid, athrawon ac athrawon digyswllt. Roedd rhaid i bob ysgol fabwysiadu’r trefniadau diwygiedig erbyn 31 Rhagfyr 2012.

Mae’r rheoliadau diwygiedig i’w gweld ar hafan swyddogol deddfwriaeth y DU (Dilen allanol/ Seasneg un unig).

Canllawiau rheoli perfformiad ar gael ar wefan Dysgu Cymru (Dolen allanol).