Skip to content

Y Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11: Canllawiau ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach a Chanolfannau Cymraeg i Oedolion

Dolenni perthnasol

Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2011/12' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r 'Gronfa Ariannol wrth Gefn 2010/11' yn nodi'r telerau a'r amodau sy'n gysylltiedig â thaliadau a roddir i sefydliadau gan Weinidogion Cymru. Mae'r grant yn cael ei glustnodi'n benodol er mwyn rhoi cymorth i fyfyrwyr sydd mewn angen penodol.