Skip to content

Sefyllfa ariannol y sector addysg bellach yn 2007/08

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Dadansoddi sefyllfa ariannol y sector addysg bellach 2007/08.
Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth i sefydliadau am ddangosyddion perfformiad iechyd ariannol y sector addysg bellach yng Nghymru ar gyfer 2007/08.