Skip to content

Arweiniad i Gyrff Llywodraethu ynghylch Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol (diwygiwyd Tachwedd 2013)

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Pwrpas yr arweiniad anstatudol hwn yw helpu penaethiaid a chyrff llywodraethu i egluro’u polisïau ar godi tâl a pheidio â chodi tâl am weithgareddau ysgol ac ymweliadau ysgol.

Arweiniad i Gyrff Llywodraethu ynghylch Codi Tâl am Weithgareddau Ysgol

Mae’r ddogfen gyfarwyddyd hon yn darparu safbwynt polisi gan Lywodraeth Cymru.  Fodd bynnag, nid yw’n gyngor cyfreithiol ac nid yw’n golygu na ddylai’r darllenydd geisio’i gyngor cyfreithiol ei hun. 

Darperir enghreifftiau drwy’r testun i egluro pwyntiau.  Darperir cwestiynau cyffredin, model o weithdrefn y gallai cyrff llywodraethu ddewis ei mabwysiadu, a thempledi llythyrau yn yr atodiadau.