Skip to content

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 021/2009

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Hon yw'r prif ddogfen polisi Llywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch ad-drefnu ysgolion yng Nghymru.

Mae'r Cylchlythyr hwn yn amlinellu'r cyd-destun polisi a'r egwyddorion cyffredinol a'r materion ar gyfer adolygu darpariaeth lleoedd ysgolion. Hefyd, mae'n amlinellu'r ffactorau i'w hystyried gan y rhai sy'n cyflwyno cynigion ar gyfer ad-drefnu ysgolion ac yn egluro'r meini prawf y bydd Gweinidogion Cymru yn eu defnyddnio wrth wneud penderfyniadau ynghylch cynigion.

Mae'n disodli Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif: 23/02.