Skip to content

Adrodd am Gamymddwyn ac Anghymhwystra yn y Gwasanaeth Addysg - Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru Rhif: 018/2009

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi arweiniad manwl i gyflogwyr ac asiantwyr ynghylch y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’r trefniadau ar gyfer rhoi adroddiad ar achosion o gamymddwyn yn y gwasanaeth addysg yng Nghymru. Daw hyn o ganlyniad i Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 a Rheoliadau Addysg (Cyflwyno Gwybodaeth) (Cymru) 2009.