Skip to content

Y siwrnai ddysgu i bobl ifanc y mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ddogfen hon yn cwmpasu gofynion ar gyfer y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i bobl ifanc y mae’r BCI yn eu lleoli mewn Cartrefi Diogel i Blant.

Mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) a Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn berchen ar y ddogfen hon ar y cyd.

Pwrpas y ddogfen hon yw:

  • disgrifio’r amgylchedd polisi y mae darpariaeth dysgu a sgiliau troseddwyr ifanc wedi’i gosod ynddo; 
  • disgrifio'r rôl y mae disgwyl i ddarpariaeth dysgu a sgiliau troseddwyr ifanc ei chwarae wrth gyflawni amcanion polisi’r Llywodraeth yng Nghymru a Lloegr;
  • manylu ar ofynion ac arfer da ar gyfer cyflenwi gwasanaethau dysgu a sgiliau ar gyfer troseddwyr ifanc mewn Cartrefi Diogel i Blant. Mae’n bwriadu hybu profiadau addysg a hyfforddiant cyson i droseddwyr ifanc rhwng y ddalfa a’r gymuned, gyda darpariaeth wedi’i seilio ar ddiwallu anghenion personol a maethu ymgysylltiad, cynnydd a chyflawniad pobl ifanc; 
  • manylu ar ofynion a disgwyliadau’r BCI a LlCC ar gyfer y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i blant a phobl ifanc (wedi’u lleoli gan y BCI) mewn Cartrefi Diogel i Blant yng Nghymru.